2019_SPO_Absolutní_vítěz-Choir_of_the

#zpivamodpovedne

Proč zpívat odpovědně?

Rok 2020 přinesl pro všechna hudební odvětví těžkou zkoušku v podobě epidemie COVID – 19. Mezi ta nejvíce zasažená patří sborový zpěv. Jako organizátoři sborových událostí v Česku jsme se rozhodli pro vytvoření informační platformy, která je průvodcem jak pro pěvecké sbory a organizátory sborových událostí, tak pro návštěvníky koncertů.


Cítíme, že se společnost po dlouhé době nejistoty a izolace snaží vrátit do starých kolejí a žít „normálně“. I my se chceme znovu setkávat ve společnosti, kterou nesužuje strach z nákazy Covid-19. Chceme společně zpívat, koncertovat, tvořit a těšit se z hudby. Nikdo momentálně nemůže s jistotou určit, kdy taková doba nastane, a proto nezbývá nic jiného, než se s Covid-19 naučit žít a přistoupit na nová pravidla hry.

2019_SPO_Sborové Rockování_1.6._Horní ná

#zpivamodpovedne

Tato pravidla nutně vyžadují změnu společenského chování, avšak umožňují zbavit se strachu. 

  • Umožňují bezpečné setkávání ve společnosti


  • Eliminují riziko šíření Covid-19 v nové éře


  • Pomáhají odborné veřejnosti při tvorbě hygienických opatření


  • Ovlivňují veřejnost


  • Respektují zákonná opatření

IMG_4425.JPG

Jak to funguje?

Iniciativa ve spolupráci s odbornou veřejností, sbormistry, pedagogy, lékaři, hygieniky připravuje doporučení a pravidla pro činnost pěveckých sborů, pořádání koncertů, festivalů, soutěží a dalších projektů. Monitoruje situaci a přináší aktuální informace.

Kdo se může zapojit?

Dobrovolně se může k respektování doporučených pravidel chování zapojit každý. Iniciativa poskytuje soubor doporučení pro pěvecké sbory a jejich činnost, pořádání koncertů a dalších aktivit v oboru sborového zpěvu i pro pořadatele festivalů, soutěží i dalších aktivit určené pěveckým sborům.

40x25cm_2015_irove_edited.jpg
IMG_4431.JPG

PRO PĚVECKÉ SBORY

SOUBOR OPATŘENÍ PRO PĚVECKÉ SBORY

PRO POŘADATELE

SOUBOR OPATŘENÍ PRO POŘADATELE

2019_SPO_Sborové Rockování_1.6._Horní ná

Soubory pravidel připravila UNIE ČESKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ spolu se spolkem FESTA MUSICALE, z.s. Pravidla jsou návodem jak bezpečně a beze strachu vkročit zpět do společnosti, užívat si vše, co nám život i přes přítomnost Covid-19 nabízí. Nejde o restrikce, ale návodná doporučení, a především pomoc všem, kteří si nejsou jisti, zda mohou se svým sborem zkoušet, pořádat koncerty, nebo se zúčastnit festivalů a soutěží. Stejně tak jsou návodem pro pořadatele akcí v kulturního sektoru.

Soubor pravidel pro pořadatele vychází z materiálů iniciativy NOCOVID, za kterými stojí Česká Eventová Asociace.

Za odbornou konzultaci děkujeme krajské hygienické stanici Olomouckého kraje.

logo%20UCPS_edited.png

Unie českých pěveckých sborů

FM_text_edited.jpg

FESTA MUSICALE Z.S.

Kontaktujte nás

  

Děkujeme za odeslání!

  • Facebook