Vyhledat
  • Director Festa Musicale

Aktualizace - mimořádné opatření MZČR z 9.9. 2020


Mimořádné opatření se věnuje používání ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách. Celé znění na stránkách www.mzcr.cz


https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf


Pro činnost pěveckých sborů i dalších uměleckých těles nepředstavuje výraznou změnu.


Na průběh zkoušky nebo koncertu uměleckého tělesa se vztahuje vyjímka z nošení roušek pro: "osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu".


Na průběh zkoušky sboru v rámci výuky se vztahuje též následující vyjímka: "v případě budov škol aškolských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody)".


Mimo zkoušky, koncertu nebo mimo výuku, je nutné ve vnitřních prostorách (nebo u škol ve společných prostorách viz. výše) roušky nosit.


V případě koncertů a veřejných akcí ve vnitřních prostorách pak jsou roušky povinné pro všechny návštěvníky a diváky (bez ohledu na jejich počet).
55 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Mimořádné opatření 5.10.2020

Mimořádné opatření MZČR platné od 5. října 2020 omezuje kromě hromadných aktivit specificky hromadné akce a aktivity spojené se zpěvem na dobu 14 dnů. Díky opatření je tedy sborová činnost spojená se