Vyhledat
  • Director Festa Musicale

Aktualizace - mimořádné opatření MZČR z 9.9. 2020


Mimořádné opatření se věnuje používání ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách. Celé znění na stránkách www.mzcr.cz


https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf


Pro činnost pěveckých sborů i dalších uměleckých těles nepředstavuje výraznou změnu.


Na průběh zkoušky nebo koncertu uměleckého tělesa se vztahuje vyjímka z nošení roušek pro: "osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu".


Na průběh zkoušky sboru v rámci výuky se vztahuje též následující vyjímka: "v případě budov škol aškolských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody)".


Mimo zkoušky, koncertu nebo mimo výuku, je nutné ve vnitřních prostorách (nebo u škol ve společných prostorách viz. výše) roušky nosit.


V případě koncertů a veřejných akcí ve vnitřních prostorách pak jsou roušky povinné pro všechny návštěvníky a diváky (bez ohledu na jejich počet).
53 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Mimořádné opatření 5.10.2020

Mimořádné opatření MZČR platné od 5. října 2020 omezuje kromě hromadných aktivit specificky hromadné akce a aktivity spojené se zpěvem na dobu 14 dnů. Díky opatření je tedy sborová činnost spojená se

  • Facebook

©2020 by #zpivamodpovedne. Proudly created with Wix.com